Szczegółowy podział objawów chorobowych rośliny - wydzieliny rośliny

Śluzotok buka

Wydzieliny są to płynne substancje wydzielane przez chore rośliny na zewnątrz. Mogą one występować w postaci kropel lub strug (wycieków).

Pierwsze bywają nazywane roszeniami (guttatio). Na liściach drzew leśnych występują niekiedy bezbarwne i słodkie od rozpuszczonych w nich cukrów krople nazywane rosą miodową. Ich występowanie na górnej stronie blaszek liściowych wiąże się zwykle z upałami i posuchami, a na dolnej stronie z nakłuciami mszyc.

Wydzieliny w formie strug lub wycieków mogą się zestalać (wycieki żywiczne u drzew iglastych, wycieki gumowe u drzew liściastych, wycieki mleczne, np. u maku) lub też nie (wycieki śluzowe, np. u buka, zwane przez Trzebińskiego 1930 — śluzotokami). Bardziej znane są wycieki żywiczne u drzew szpilkowych. Mogą one wystąpić jako zwykły, niechorobowy objaw związany z gojeniem doraźnym ran albo też jako przejaw procesu patologicznego (rezynoza) spotykany np. na pniach i korzeniach drzew porażonych przez opieńkę ciemną (Armillaria obscura) lub na pniu sosny porażonym przez grzyb Cronartium flaccidum. Inne rodzaje wycieków, jak gumowe i mleczne, są wśród naszych drzew leśnych rzadziej spotykane lub w ogóle nie obserwowane.


Źródło: Karol Mańka „Fitopatologia leśna” PWRiL Warszawa 1998

s/szczegolowy-podzial-objawow-chorobowych-rosliny-wydzieliny-rosliny.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)