Szczegółowy podział objawów chorobowych roślin - przebarwienia roślin

Przez przebarwienia lub plamistości rozumie się wszelkie odchylenia w barwie jakichkolwiek miejsc na powierzchni bądź wewnątrz chorej rośliny w porównaniu z zabarwieniem rośliny zdrowej. Ze względu na ogromną różnorodność przebarwień dzieli się je zwykle na szereg grup.

Jeżeli przebarwienia mają postać jednolitych, z reguły na danym narządzie nie powtarzających się plam, które przeważnie mają niewyraźne brzegi oraz wykazują tendencję do stałego powiększania się, aż do ogarnięcia całej powierzchni porażonego narządu, nazywamy je przebarwieniami niekształtnymi. Natomiast jeśli przebarwienia występują na chorym narządzie z reguły wielokrotnie (powtarzają się) i po dojściu do określonych rozmiarów już się dalej nie powiększają, ich kontury zaś są wyraźne, mamy do czynienia z przebarwieniami kształtnymi. Jeżeli takie plamy są mniej więcej jednakowego kształtu i wielkości, nazywamy je jednorodnie kształtnymi, w przeciwieństwie do niejednorodnie kształtnych. Gdy przebarwienie dotyczy tylko powierzchni narządu lub obejmuje najwyżej także tkankę okrywającą (skórkę, korek), mówimy o przebarwieniach powierzchniowych, gdy natomiast ogarnia także głębiej leżące tkanki, mamy do czynienia z przebarwieniami plastycznymi albo wgłębnymi. Te ostatnie, w zależności od położenia ich powierzchni w stosunku do powierzchni sąsiednich zdrowych części rośliny-gospodarza, mogą być plastyczno-zwykłe (obydwie powierzchnie na jednym poziomie), plastyczno-wklęsłe (powierzchnia przebarwiona leży niżej niż nie przebarwiona) i plastyczno-wypukłe (powierzchnia przebarwiona leży wyżej niż nie przebarwiona). Wreszcie przebarwienia mogą być jednobarwne, a więc tylko białe, tylko żółte itd., oraz dwu- lub wielobarwne (gdy wchodzą w rachubę dwie lub więcej barw), pod względem zaś występowania w stosunku do siebie przebarwienia (kształtne) mogą być oddzielne (pojedyncze) lub zlewne (łączne), tzn. łączące się brzegami.

Warto zaznaczyć, że jeżeli przebarwienia są następstwem obumarcia tkanek (zwykle chodzi w tym wypadku o plamy ciemne: brązowe, brunatne, czarne itp.) nazywamy je nekrotycznymi, a jeżeli następstwem nagromadzenia się na powierzchni lub we wnętrzu rośliny narządów sprawcy choroby — przebarwieniami etiologicznymi.

Przebarwienia mogą być powodowane przez procesy chorobowe różnego rodzaju, w przypadku przebarwień nekrotycznych także przez określone procesy pośmiertne przebiegające w odnośnych tkankach w określonych warunkach środowiskowych. Zróżnicowanie przebarwień obserwowane w następstwie chorób pasożytniczych wynika w znacznej mierze z typu odporności na choroby reprezentowane przez rośliny.


Źródło: Karol Mańka „Fitopatologia leśna” PWRiL Warszawa 1998

s/szczegolowy-podzial-objawow-chorobowych-rosliny-przebarwienia-rosliny.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)