Szczegółowy podział objawów chorobowych rośliny

Każdą z przytoczonych ogólnych kategorii objawów chorób roślin można podzielić na pewną liczbę mniejszych jednostek podziałowych.

Można je ująć w sześć grup:

Odpowiada to podziałowi Zaleskiego (1958), z pominięciem grupy „zniszczenia częściowe lub całkowite narządów gospodarza i ich przekształcenie w narządy patogena”, która — jak dotychczas — nie znajduje w fitopatologii leśnej znaczącego zastosowania.


Źródło: Karol Mańka „Fitopatologia leśna” PWRiL Warszawa 1998

s/szczegolowy-podzial-objawow-chorobowych-rosliny.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)