Synonimy

Synonimy są to nazwy różnie brzmiące, ale określające tę samą roślinę. Powstały z różnych przyczyn. W dawnych czasach, kiedy kontakty pomiędzy botanikami były z różnych powodów utrudnione, często nieświadomie, niezależnie od siebie, dwóch lub więcej autorów opisywało tę samą roślinę, nadając jej różne nazwy.

Stwarzanie nowych rodzajów lub przenoszenie gatunków z jednego rodzaju do drugiego było także jednym z powodów powstawania nowych nazw (np. Cotoneaster Pyracantha SPACH. = Crataegus Pyracantha BORKH. = Mespilus Pyracantha L. = Pyracantha coccinea ROEM).

Niekiedy opis rośliny nie był zgodny z obowiązującymi regułami lub nie został opublikowany w odpowiedni sposób, dając prawo innym autorom do nadania swojej nazwy.

Liczba synonimów niektórych roślin sięga kilkudziesięciu; w podręcznikach podaje się najważniejsze i najczęściej używane synonimy. W zasadzie ważna jest najstarsza nazwa rośliny, poczynając od LINNEUSZA (prawo priorytetu), pod warunkiem, że nie koliduje ona z zasadami nomenklatury lub nowoczesnej systematyki.

s/synonimy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)