Symptomatologia

Roślina chorując zmienia swą strukturę, czyli budowę. Zjawisko to, zależnie od typu porażenia, stadium choroby itp., może obejmować całą roślinę lub ograniczać się do pewnych narządów, tkanek lub komórek. Te zmiany struktury są nazywane objawami lub symptomami choroby, a ich badaniem i klasyfikowaniem zajmuje się dział fitopatologii zwany symptomatologią lub symptomatyką. Opanowanie symptomatologii stanowi niezbędny pierwszy krok do podjęcia jakiejkolwiek działalności w dziedzinie ochrony roślin przed chorobami. Ułatwia ono bowiem odróżnienie rośliny chorej od zdrowej, umiejętne opisywanie i analizowanie objawów chorobowych i, co za tym idzie, ustalanie przyczyn chorób (używając odpowiednich kluczy diagnostycznych); ponadto pozwala wcześniej stwierdzić początkowe stadia choroby, a tym samym szybciej i taniej ją zwalczać.


Źródło: Karol Mańka „Fitopatologia leśna” PWRiL Warszawa 1998

s/symptomatologia.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)