Świeże bory sosnowe

Vaccinio myrtilli-Pinetum (sensu lato) KOBENDZA 1930

Wśród nizinnych zbiorowisk leśnych naszego kraju bory sosnowe odgrywają bardzo dużą rolę, a w wielu regionach na glebach ubogich są panującymi. Z gospodarczego punktu widzenia są to zbiorowiska ważne, toteż podlegają ciągłym zabiegom hodowlanym ze strony człowieka, co pociąga za sobą zmianę struktury drzewostanu i składu florystycznego runa. Ogromną część borów sosnowych w Polsce stanowią jednogatunkowe, sztucznie stworzone drzewostany.

Najbardziej rozpowszechnionym u nas zespołem był Vaccinio myrtilli-Pinetum opisany po raz pierwszy z Puszczy Kampinoskiej przez Kobendzę. Nowsze badania wykazały, że zbiorowisko to regionalnie jest zróżnicowane na dwa zespoły częściowo zastępujące się na terenie Polski.

s/swieze-bory-sosnowe.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)