Suboceaniczny bór świeży

Suboceaniczny bór świeżyLeucobryo-Pinetum MAT. (1962) 1973

W centralnej, środkowej i południowej Polsce, a także w Sudetach zespół ten wikaryzuje (zastępuje) Peucedano-Pinetum.

Runo jest borowe, ale bardziej ubogie florystycznie, brakuje gatunków kontynentalnych, zamiast których wchodzą nieliczne gatunki zachodnie, jak modrzaczek siny = bielistka sina (Leucobryum glaucum) i śmiałek pogięty (Deschampsia flexuosa), który może występować bardzo obficie, określając fizjonomię runa. W warstwie krzewów pojawia się buk i jodła.

W pasie Nizin Środkowopołskich, po linię dolnej i środkowej Wisły oraz dolnego Bugu, odróżnienie Leucobryo-Pinetum od Peucedano-Pinetum niekiedy sprawia trudności, ponieważ ich fitocenozy mogą występować razem, tworząc mozaikę zbiorowisk.

s/suboceaniczny-bor-swiezy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)