Subkontynentalny las grądowy

Subkontynentalny las grądowy (grąd wschodniopolski) — Tilio-Carpinetum TRACZ. 1962

Występuje w środkowej i wschodniej Polsce oraz w niższych położeniach Karpat, przechodząc dalej na wschód aż do granicy występowania grabu.

W skład drzewostanu, oprócz dębu, lipy, grabu, klonu i jesionu, mogą wchodzić: świerk, jodła lub sosna.

Cechą diagnostyczną jest występowanie grupy gatunków kontynentalnych, tzw. sarmackich, do których zalicza się: przytulię Schultesa (Galium schultesii), zdrojówkę rutewkowatą (Isopyrum thalictroides), trzmielinę brodawkowatą (Euonymus verrucosus), jaskier kaszubski (Ranunculus cassubicus), turzycę orzęsioną (Carex pilosa), przytulię wiosenną (Galium vernum = Cruciata glabra).

s/subkontynentalny-las-gradowy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)