Struktura drzewostanu

W skład drzewostanu wchodzą drzewa o rozmaitej grubości, wysokości i ukształtowaniu korony. To zróżnicowanie drzewostanu nazywa się strukturą.

Przy określaniu struktury pomocny jest pomiar grubości drzew, ich wysokości, określenie liczby drzew. Mierząc średnice wszystkich drzew w danym drzewostanie na wysokości 1,3 m od ziemi (tzw. pierśnicę) a następnie porządkując otrzymane pierśnice w tzw. klasy grubości (grupy drzew w drzewostanie o rozpiętości pierśnic od kilku do kilkunastu cm) stwierdza się, że liczby drzew należące do poszczególnych klas są różne.

Ilościowy stosunek drzew w poszczególnych klasach grubości daje wyobrażenie o strukturze drzewostanu. Struktura grubości drzew zmienia się z wiekiem drzewostanu. Rośnie liczba klas grubości reprezentowanych przez drzewa, przy czym więcej przybywa grubszych klas niż ubywa cienkich. Wartości klas są coraz wyższe a liczebność drzew w poszczególnych klasach maleje.

Na strukturę drzewostanu wpływa jego wiek, skład gatunkowy oraz warunki siedliskowe.

s/struktura-drzewostanu.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)