Strategia przechowywania nasion

Wiadomo już, że do przechowywania nasion można przystąpić na różnych etapach pomiędzy zbiorem nasion a ich wysiewem.

Omawiając to zagadnienie szczegółowo rozróżnijmy najpierw trzy rodzaje nasion:

Nasiona wymienionych tu grup powinny być traktowane odmiennie. Tylko w obrębie ostatniej grupy istnieje możliwość wyboru sposobu postępowania, gdyż eliminacja spoczynku może być dokonana przed, w trakcie lub po zakończeniu przechowywania.

s/strategia-przechowywania-nasion.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)