Środkowoeuropejski las grądowy

Środkowoeuropejski las grądowy (grąd zachodniopolski) — Galio sylvatici-Carpinetum OBERD. 1957

Występuje w Polsce zachodniej i południowo-zachodniej, lokalnie zastępując inne zespoły grądowe.

W drzewostanie częsty udział buka (Fagus sylvatica) i brekinii (Sorbus torminalis).

Do gatunków charakterystycznych można zaliczyć: jaskier różnolistny (Ranunculus auricomus) i przytulię leśną (Galium syhaticum), a do wyróżniających klon polny (Acer campestre) i świerząbek gajowy (Chaerophyllum temulum).

Od Tilio-Carpinetum odróżnia go brak gatunków sarmackich.

s/srodkowoeuropejski-las-gradowy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)