Spulchnianie międzyrzędów w szkółce leśnej

Spulchnianie, podobnie jak osłanianie zasiewów, ma na celu głównie utrzymanie wilgoci w glebie. Słońce i wiatr, a także deszcz i sztuczne nawadnianie powodują powstawanie skorupy, zwłaszcza na glebach cięższych. W zbitej wierzchniej warstwie gleby woda siecią drobnych kanalików stale podsiąka ku górze i wyparowuje do atmosfery, co powoduje deficyt wilgoci. Ponadto przy zaskorupieniu wierzchniej warstwy gleby zmniejsza się wymiana gazów między powietrzem atmosferycznym a powietrzem w glebie, co przyczynia się do wzrostu ilości dwutlenku węgla w glebie, nadmiar którego niekorzystnie wpływa na korzenie siewek. Krusząc skorupę przerywa się sieć włoskowatych kanalików doprowadzających wodę z głębszych warstw oraz zwiększa się wymianę gazów.

Głębokość i częstotliwość spulchniania zależą od rodzaju gleby (im jest ona cięższa, tym głębiej i częściej powinno się ją spulchniać), jej wilgotności (im suchsza, tym płycej i rzadziej należy ją spulchniać), przebiegu pogody oraz stadium rozwoju siewek. Przyjmuje się, że spulchnianie międzyrzędów trzeba powtarzać po każdym ponownym wytworzeniu się skorupy, co z reguły następuje wkrótce po deszczu lub deszczowaniu. Z badań nad częstotliwością spulchniania międzyrzędów w siewach sosny wynika, że w pierwszym okresie wzrostu siewek dobre rezultaty daje spulchnianie wykonywane często (co 3 dni), a później raz w tygodniu aż do końca sierpnia (łącznie około 17 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego). Spulchnianie powinno rozpocząć się zaraz po skiełkowaniu nasion, gdy stają się widoczne pasy siewne. Przed wzejściem siewek spulchnia się glebę tylko wtedy, gdy przykrycie nasion ziemią jest dość grube, jak np. u dębu.

Pierwsze spulchnienie powierzchni międzyrzędów wykonuje się możliwie jak najpłycej (1—2 cm), ze względu na krótki zasięg korzeni w początkowym stadium rozwoju siewek. W miarę jak korzenie sięgają głębiej i nie grozi im wysuszenie w spulchnionej warstwie, głębokość spulchniania zwiększa się (2— 5 cm).

Do spulchniania gleby używa się różnego rodzaju narzędzi ręcznych i mechanicznych, które mogą służyć jednocześnie do odchwaszczania szkółki.

s/spulchnianie-miedzyrzedow-w-szkolce.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)