Sosnowate - Pinaceae

RODZINA PINACEAE — SOSNOWATE

Rodzina ta obejmuje drzewa, rzadziej krzewy o igłach zimozielonych lub sezonowych, ułożonych pojedynczo lub w pozornych okółkach na pędach skróconych.

Drzewa zwykle jednopienne; kwiaty rozdzielnopłciowe. Szyszki złożone z dwojakiego rodzaju łusek: nasiennych — zwykle większych i zdrewniałych z osadzonymi na nich nasionami, i wspierających (okrywowych) — mniejszych i cieńszych, zwykle niewidocznych, rzadko dłuższych od łusek nasiennych. Nasiona zwykle opatrzone skrzydełkami. Siewki mają 3—18 liścieni.

Pinaceae znane są już od jury, a prawdopodobnie są jeszcze starsze; dziś są rozpowszechnione prawie wyłącznie na półkuli północnej, gdzie w pasie lasów iglastych Ameryki Północnej i Eurazji opanowują lasy nizinne i górskie, a razem z brzozami tworzą często polarną granicę lasu. Dalej ku południowi są one ograniczone raczej do gór, ale także i tu na określonych wysokościach panują, zwłaszcza na granicy lasów.

Do rodziny tej należy dziewięć rodzajów występujących na północnej półkuli. W Europie i w Polsce reprezentowane są z tej rodziny tylko cztery rodzaje, a mianowicie: Abies (jodła), Pinus (sosna), Picea (świerk) i Larix (modrzew).

PODRODZINA ABIETOIDEAE

Do tej podrodziny włączono rośliny, u których występują wyłącznie długopędy, a szyszki dojrzewają w pierwszym roku.

Należy tu 6 rodzajów: Abies, Keteleeria, Cathaya, Pseudotsuga, Tsuga, Picea.

s/sosnowate-pinaceae.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)