Słupkowie kwiatowe

Słupkowie jest to zespół owocolistków, zrośniętych i tworzących jeden słupek lub większą ich liczbę. Słupek może być utworzony tylko z jednego owocolistka zrośniętego brzegami, np. u motylkowatych (Fabaceae) lub z większej ich liczby, np. u jabłkowych (Pomoideae). Nazwę słupkowie stosuje się więc zarówno do jednego słupka w kwiecie, jak i do ich zespołu w kwiecie kilku- lub wielosłupkowym.

Szyjka słupka jest to zwężona górna jego część, na której osadzone jest znamię.

Zalążnia to dolna część słupka, zwykle rozszerzona, zawierająca zalążek (lub zalążki), z którego w wyniku zapłodnienia powstaje nasienie (nasiona). Znamię stanowi zakończenie słupka i jest przystosowane do przyjmowania ziarn pyłku. Może ono być różnie wykształcone: siedzące bezpośrednio na zalążni lub połączone z nią szyjką słupka. Zalążnia słupka może być wolna lub zrośnięta z wklęsłym dnem kwiatowym.

W zależności od osadzenia pozostałych części kwiatu, zalążnia (lub słupek) może być:

  • górna (epigyniczna) — gdy jest wolna, a inne części kwiatu są przyrośnięte poniżej jej nasady, kwiat jest wtedy dolny, np. u magnolii (Magnolia), klonu (Acer) i borówki (Vaccinium);
  • dolna (hypogyniczna) — zrośnięta z wklęsłym dnem kwiatowym (rzadko wolna), na brzegu którego, a więc powyżej nasady zalążni, są osadzone inne części kwiatu; kwiat jest wtedy górny, np. u jabłkowych (Pomoideae), jaśminowca (Philadelphus) i derenia (Cornus);
  • półdolna (perygyniczna) — gdy pozostałe części kwiatu są osadzone na mniej lub bardziej wklęsłym dnie kwiatowym na wysokości połowy zalążni; kwiat jest okołozalążkowy, np. u róż (Rosa).
s/slupkowie-kwiatowe.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)