Siew nasion

Siew jest to czynność pielęgnacyjna polegająca na umieszczeniu nasion w warunkach umożliwiających ich skiełkowanie i wyrośnięcie w siewki. Od jakości i odpowiedniej ilości wyprodukowanych siewek zależy powodzenie dalszych etapów produkcyjnych. Należy pamiętać o tym, że umiejętne postępowanie z roślinami w początkowym okresie ich rozwoju wywiera wpływ, rozciągający się na całe ich życie.

W szkółkach ma się do czynienia z roślinami drzewiastymi o bardzo różnorodnych właściwościach i wymaganiach. Już w okresie kiełkowania jedne z nich mają większe, inne zaś mniejsze wymagania co do gleby, ciepła lub nasłonecznienia. Tak więc odpowiednie warunki środowiska, jakość wysiewanych nasion oraz sposób wykonania siewu decydują o dobrych wynikach siewu.

s/siew-nasion.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)