Selekcja populacyjna

Selekcja populacyjna dąży do tworzenia nowych pokoleń lasu poprzez wybór najlepszych pod względem jakości i przyrostu, drzewostanów nasiennych powstałych w danych warunkach siedliskowych, ochronę najwartościowszych drzewostanów przed wyrębem i wykorzystanie ich do zbioru nasion w celu zakładania rejestrowanych upraw pochodnych.

Dla celów nasiennictwa leśnego wyróżnia się: drzewostany nasienne gospodarcze oraz drzewostany nasienne wyłączone.

s/selekcja-populacyjna.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)