Selekcja drzew w trzebieży

Trzebież, jako zabieg pielęgnacyjny ma prowadzić do największych i najlepszych efektów produkcji leśnej. W tym celu przy wykonywaniu trzebieży wykorzystuje się i popiera istniejące w drzewostanie najcenniejsze jego składniki, a eliminuje inne, mniej wartościowe, do hodowli nie nadające się lub niepożądane. Dokonuje się więc wśród drzew tworzących drzewostan odpowiedniej selekcji upodabniającej się pod pewnymi względami do takiej samej czynności dokonywanej w hodowli selekcyjnej drzew.

Trzebież różni się jednak tym, że nie wprowadza do pielęgnowanych drzewostanów nowych, uszlachetnionych elementów. Natomiast przez celowe zmiany wywoływane w środowisku leśnym sprzyja kształtowaniu się korzystnych cech fenotypowych drzew i pobudza je do szybszego i prawidłowego wzrostu, a eliminuje osobniki wadliwe.


Źródło: Bernadzki E., Ilmurzyński E., Szymański St. „Trzebieże” Warszawa 1999

s/selekcja-drzew-w-trzebiezy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)