Ściana drzewostanu

Ściana drzewostanu jest to boczna powierzchnia styku lasu z jego sąsiedztwem.

W zależności od charakteru sąsiedztwa wyróżnia się:

  • ścianę odkrytą, gdy drzewostan bezpośrednio graniczy z polem,
  • ścianę zakrytą, jeśli w bezpośrednim sąsiedztwie rośnie inny drzewostan, różniący się wyraźnie od rozpatrywanego.

Ściana drzewostanu (lasu) w sposób istotny zmienia warunki ekologiczne przyległej powierzchni. Zatrzymuje wiatr, zmienia stosunki termiczne oraz wilgotność powietrza i gleby. Ochronny wpływ ściany lasu przejawia się na pasie równym połowie wysokości drzewostanu.

s/sciana-drzewostanu.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)