Rozszerzalność cieplna drewna

Rozszerzalność cieplna drewna charakteryzowana jest poprzez współczynnik rozszerzalności liniowej i objętościowej.

Rozszerzalność cieplna drewna w zależności od kierunku anatomicznego jest wielkością zmienną. Ponadto stała zawartości wody w drewnie powoduje, że zjawisko rozszerzalności cieplnej jest bardzo złożone. W miarę wzrostu temperatury wymiary drewna zwiększają się i jednocześnie ulegają zmniejszeniu na skutek odparowywania wody.

Ponieważ kurczliwość drewna jest większa od rozszerzalności, ostatecznym wynikiem równocześnie przebiegających i przeciwdziałających sobie zmian w czasie jest zmniejszenie wymiarów drewna.

r/rozszerzalnosc-cieplna-drewna.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)