Rodzaj siedliska leśnego

Rodzaj siedliska leśnego, wyróżniany w typie siedliskowym lasu, obrazuje jego wewnętrzne zróżnicowanie pod względem cech geologiczno-glebowych (głównie skał macierzystych, typów i podtypów gleb). Rodzaje siedlisk są pomocne przy ustalaniu typów lasu, a w planowaniu hodowlanym służą do określenia gospodarczych typów drzewostanów.

Przy określaniu rodzaju siedliska uwzględniane są:

r/rodzaj-siedliska-lesnego.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)