Rębnia zupełna pasowa I b

Szerokość zrębu 60-80 m lub maksymalna powierzchnia do 4 ha. Nawrót cięć - co najmniej 4 lata.

Ten rodzaj rębni jest najodpowiedniejszy dla drzewostanów sosnowych, w których mamy ograniczone możliwości uzyskania odnowień naturalnych z samosiewu bocznego. Będą to przede wszystkim siedliska boru świeżego i boru mieszanego świeżego. Uprawy na zrębie zakładamy sadzeniem lub siewem. Gatunki domieszkowe nie wymagające w młodości osłony wprowadzane są równocześnie z sosną, natomiast gatunki wrażliwe na mikroklimat otwartej powierzchni, cieniowytrzymałe powinny być wprowadzone w odpowiednim czasie pod okap drzewostanu przed wykonaniem zrębu lub pod osłoną boczną sąsiadującego drzewostanu na części zrębu, czy też pod osłoną przedplonu.

W zasięgu buka domieszkę tego gatunku można uzyskać wprowadzając go pod okap wyhodowanych na zrębach zupełnych drągowin sosnowych, w okresie pierwszych trzebieży (II klasa wieku). W ten sposób można uzyskać cenne formy dwupiętrowych drzewostanów na siedlisku lasu mieszanego. W drzewostanach sosnowych na siedlisku boru suchego, boru wilgotnego i boru mieszanego wilgotnego oraz w drzewostanach świerkowych mniej narażonych na działanie wiatru można zalecić stosowanie rębni zupełnej na pasach o szerokości 30-40 m Może ona mieć również zastosowanie na siedlisku olsu. Zmniejszenie szerokości zrębu umożliwia lepsze wykorzystanie samosiewu bocznego oraz jest wskazane na siedliskach z wysokim poziomem wody gruntowej (ryzyko podtopienia). Samosiew boczny sosny pojawia się z reguły obficie w roku średniego i dobrego urodzaju nasion. Dla uzyskania pewniejszych i lepszych efektów niezbędne jest przygotowanie gleby, np. przez wyoranie bruzd lub przez orkę pługiem talerzowym, wykonane wczesną wiosną po uprzątnięciu powierzchni zrębowej. Samosiewy uzupełnia się w następnym roku sadzeniem, wprowadzając gatunki zgodne z przyjętym dla danych warunków składem odnowienia. Domieszki należy wprowadzać grupami o powierzchni co najmniej 0,5 a. Wyjątek stanowi modrzew, który można wprowadzać mniejszymi grupami, a niekiedy jednostkowo.

W roku dobrego urodzaju nasion w drzewostanach świerkowych na wąskim zrębie pojawia się obficie nalot, zwłaszcza gdy gleba została dobrze przygotowana, np. pługiem talerzowym. Podobnie jak w drzewostanach sosnowych, uzupełnianie samosiewów musi być wykonane już w następnym roku. Na glebach szybko zachwaszczających się lub bardzo ubogich korzystniej jest stosować odnowienie sztuczne.

r/rebnia-zupelna-pasowa-ib.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)