Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

r:rebnia-zupelna-i [2013/09/15 12:41]
127.0.0.1 edycja zewnętrzna
r:rebnia-zupelna-i [2022/03/29 19:07] (aktualna)
piotrek
Linia 25: Linia 25:
 Przy rębni zupełnej stosuje się w zasadzie odnowienie sztuczne sadzeniem lub siewem, z zaleceniem wykorzystywania [[s:samosiew-boczny|obsiewu bocznego]]. Przy rębni zupełnej stosuje się w zasadzie odnowienie sztuczne sadzeniem lub siewem, z zaleceniem wykorzystywania [[s:samosiew-boczny|obsiewu bocznego]].
  
-Nie stosuje się zrębów zupełnych zlokalizowanych wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych (drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych), jak też bezpośrednio przy ciekach i zbiornikach wodnych (źródła i źródliska, rzeki, jeziora, stałe oczka wodne, bagna, torfowiska, mszary, trzęsawiska), a także miejscach kultu religijnego i inne, w otulinach rezerwatów i parków narodowych oraz w oddziałach bezpośrednio do nich przylegających. W takich sytuacjach odnowienie lasu musi być prowadzone przy zastosowaniu rębni złożonych minimum w pasie drzewostanu o szerokości 30-40 m przyległym bezpośrednio do chronionych obiektów - z jednoczesnym kształtowaniem ekotonów.+Nie stosuje się zrębów zupełnych zlokalizowanych bezpośrednio przy ciekach i zbiornikach wodnych (źródła i źródliska, rzeki, jeziora, stałe oczka wodne, bagna, torfowiska, mszary, trzęsawiska), a także miejscach kultu religijnego i inne, w otulinach rezerwatów i parków narodowych oraz w oddziałach bezpośrednio do nich przylegających. W takich sytuacjach odnowienie lasu musi być prowadzone przy zastosowaniu rębni złożonych minimum w pasie drzewostanu o szerokości 30-40 m przyległym bezpośrednio do chronionych obiektów - z jednoczesnym kształtowaniem ekotonów.
  
 Przy stosowaniu rębni zupełnej zaleca się zatokowy lub schodkowy przebieg linii zrębowej, co korzystnie modyfikuje warunki mikroklimatu (światło, temperatura, wilgoć) i sprzyja [[g:gatunek-domieszkowy|gatunkom domieszkowym]]. Należy jednak brać pod uwagę wzrost zagrożenia drzew obrzeżnych od wiatru. Przy stosowaniu rębni zupełnej zaleca się zatokowy lub schodkowy przebieg linii zrębowej, co korzystnie modyfikuje warunki mikroklimatu (światło, temperatura, wilgoć) i sprzyja [[g:gatunek-domieszkowy|gatunkom domieszkowym]]. Należy jednak brać pod uwagę wzrost zagrożenia drzew obrzeżnych od wiatru.
r/rebnia-zupelna-i.txt · ostatnio zmienione: 2022/03/29 19:07 przez piotrek