Rębnia gniazdowa częściowa III b

Rębnia gniazdowa częściowa IIIb - z jednorazowym lub dwukrotnym zakładaniem gniazd (10-20 arów na 20-30% powierzchni) w strefach manipulacyjnych o szerokości 100-150 m i powierzchni 6-9 ha w całych pododdziałach w celu wprowadzenia dębu z grupową domieszką gatunków II piętra (grab, lipa) i ewentualne wykorzystanie gatunków szybko rosnących i osłonowych (modrzew, brzoza) na gniazdach oraz z cięciami częściowymi na powierzchni międzygniazdowej w celu uzyskania odnowienia naturalnego gatunków ciężkonasiennych (buk, dąb, jodła).

Na powierzchnię nieodnowioną samosiewem wprowadza się, po cięciu uprzątającym (z pozostawieniem części starodrzewu, gatunki światłożądne zgodne z typem gospodarczym drzewostanu. Rębnia ta dobrze służy przebudowie litych drzewostanów dębowych, bukowych lub jodłowych na drzewostany mieszane np. w górach litych buczyn na drzewostany z udziałem jodły.


Źródło: Zasady hodowli lasu

r/rebnia-gniazdowa-czesciowa-iiib.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)