Przylistki

Przylistki są to niewielkie, łuskowate lub listkowate utwory, widoczne z obu stron nasady ogonka liściowego. Są one albo przyrośnięte do niego, np. u róży (Rosa), albo — częściej — do pędu.

Niekiedy bywają one duże, np. u wierzby (Salix) i platana (Platanus); utrzymują się do końca okresu wegetacji (np. u głogu, róży, kaliny, niektórych wierzb) lub opadają wkrótce po rozwinięciu się liści (np. u dębu, wiązu, buka, grabu i lipy). U niektórych roślin przylistki zamieniają się w ciernie, np. u robinii akacjowej (Robinia pseudacacia).

p/przylistki.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)