Przygotowanie pędów do szczepień

Przez pęd do szczepień rozumie się pęd pozyskany w koronie drzewa matecznego, obejmujący 2 czasem 3 ostatnie przyrosty roczne, z którego następnie wycina się zraz do szczepienia na podkładce.

Pędy do szczepień wczesnowiosennych (w pomieszczeniach ogrzewanych) i wiosennych (w szkółce) pozyskuje się w lutym lub marcu, a do szczepień letnich - w dniu szczepienia lub poprzedzającym szczepienie.

Pędy długości do 20 cm pozyskuje się w górnej połowie korony drzewa matecznego. Z jednego drzewa pozyskuje się co najmniej 50 pędów, ale w taki sposób, żeby nie spowodować dużych ubytków w koronie. Wszystkie pędy z drzewa zrywacz wiąże jeszcze w koronie w pęczek razem z wcześniej przygotowaną etykietą z numerem drzewa matecznego lub wkłada do torby i na sznurku spuszcza na ziemię. Pozyskanie pędów do szczepień odbywa się pod ścisłym nadzorem pracownika prowadzącego szczepienia.

Wiązki pędów pozyskiwanych zimą przechowuje się do czasu szczepienia w lodowni na lodzie. Poetykietowane wiązki przykrywa się grubą (około 20-30 cm) warstwą śniegu. Temperatura lodowni nie powinna być niższa niż 2°C. Raz w tygodniu kontroluje się stan pędów. Pędy, na których pojawiają się oznaki pleśni, należy ostrożnie dezynfekować odpowiednim środkiem. Pozyskane do szczepień letnich pędy sosny i świerka przetrzymuje się w chłodnej piwnicy o dużej wilgotności powietrza. Wiązki pędów powinny być zawinięte w dobrze nawilżony materiał.

p/przygotowanie-pedow-do-szczepien.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)