Przygotowanie gleby plantacji nasiennej i plantacyjnej uprawy nasiennej

Gleba na plantacji powinna być odpowiednio przygotowana. Na zrębach po wykarczowaniu pniaków wiosną wykonuje się pełną orkę i usuwa wszystkie korzenie. Przez lato i jesień utrzymuje się glebę w pełnym czarnym ugorze. Im dokładniej przygotuje się glebę przed założeniem plantacji, tym łatwiejsza będzie późniejsza pielęgnacja po wysadzeniu szczepów lub sadzonek.

Także na powierzchni porolnej należy glebę na rok przed założeniem plantacji utrzymywać w pełnym czarnym ugorze. Na lżejszej glebie może być korzystne wysianie łubinu w celu zwiększenia zawartości substancji organicznej. Wówczas należy łubin przyorać przed zakwitnięciem, a glebę przed zimą jeszcze przerobić talerzówką.

p/przygotowanie-gleby-plantacji-nasiennej-i-plantacyjnej-uprawy-nasiennej.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)