Przerzedzenie plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych

Przerzedzenie plantacji przeprowadza się zgodnie z ustalonymi przez IBL zasadami.

W pierwszym cięciu uwzględnia się wyniki przeprowadzonej oceny ich wartości. Następnie przerzedzenia są już na ogół schematyczne. Z zabiegiem wkracza się wtedy, gdy szczepy (drzewka) zaczynają się stykać koronami. Przerzedzenie należy przeprowadzać także w otulinie chroniącej plantację.

Częstość i intensywność przerzedzenia otuliny należy tak regulować, żeby tworzyła ona stale zwartą ścianę, niedopuszczającą pyłku z zewnątrz a jednocześnie drzewa w otulinie mogły się swobodnie rozwijać.

p/przerzedzenie-plantacji-nasiennych-i-plantacyjnych-upraw-nasiennych.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)