Przerost

Przerost to drzewo o zasadniczo prawidłowej budowie morfologicznej, lecz wysokością dominujące nad swym otoczeniem przez okres co najmniej kilkuletni. Przerosty wyróżnia się w zasadzie tylko w młodocianym okresie wzrostu drzewostanu.

Wpływ przerostu na otoczenie jest uwarunkowany różnicą wysokości, dzielącą go od drzew sąsiednich oraz odległością tych drzew, a także kierunkiem strony świata, od której z nim sąsiadują. W pierwszych latach fazy młodnikowej zapewnia sobie pozycję dominującą, gdy jego ostatnio roczny okółek usytuowany jest powyżej wierzchołków drzew sąsiednich.

p/przerost.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)