Zbiór przedwczesny lub zbyt późny owoców

Sprawą bardzo istotną jest dokonywanie zbioru nasion z ziemi w odpowiedniej porze. Jakość orzeszków buka i wcześnie opadających żołędzi jest zazwyczaj niska. Z kolei po zbiorze z ziemi przeprowadzonym zbyt późno w plonie znajdują się nasiona prawidłowo wykształcone i zdrowe, zmieszane z nasionami wcześniej opadłymi. Te zaś są często puste, zainfekowane przez grzyby lub zaatakowane przez owady. To właśnie dlatego korzysta się z siatek plastikowych, rozkładanych pod drzewami po pierwszym opadzie nasion albo też jeszcze przed nim.

W tym drugim przypadku wcześnie opadłe nasiona należy zgarnąć i wyeliminować przed opadem nasion zdrowych i pełnych, a siatki rozkłada się ponownie. Możliwość nieprzewidzianego opadnięcia nie dotyczy skrzydlaków klonu, jaworu i jesionu, owoców czereśni i orzeszków grabu. Tu należy się obawiać raczej zbyt późnego przystąpienia do zbioru. Po pierwszych przymrozkach lub gwałtownych wichrach jesiennych może dojść np. do utraty całego dojrzałego plonu owoców jesionu, klonu czy jaworu. Raz opadłszy na ziemię nasiona mogą zostać zainfekowane przez grzyby, zebrane lub spożyte przez gryzonie czy ptactwo. Owoce mogą też ulec uszkodzeniom, zwłaszcza na drogach czy ścieżkach leśnych ze znacznym ruchem pojazdów.

Zbyt późny zbiór owoców czereśni ptasiej nie jest możliwy, czynnikiem ograniczającym jest tu bądź sam opad owoców, bądź inwazja ptaków, zwłaszcza szpaków. Podobnie ma się sprawa z grabem - tu późny zbiór może zostać utrudniony przez grubodzioby (grabołuski), szczególnie w latach słabego urodzaju nasion.

p/przedwczesny-lub-zbyt-pozny-zbior-owocow.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)