Proces transportowy pozyskiwania drewna

Procesy transportowe mają na celu zmianę miejsca położenia obrabianego lub gotowego produktu. W pierwszym przypadku mówimy o transporcie wewnątrzoperacyjnym i włączamy go zwykle do procesu technologicznego (np. obracanie drzewa przy okrzesywaniu, zrywka przy technologii całego drzewa). Transport gotowych produktów (np. kłód drewna okrągłego), wpływający na kształtowanie się ceny produktu, nie wpływa na zmianę wartości użytkowej tego produktu, rozpatrywany jest jako samodzielny składnik procesu produkcyjnego.


Źródło: Laurow Z. „Pozyskiwanie drewna” Warszawa 1999

p/proces-transportowy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)