Proces torfienia gleby

Proces torfienia (proces torfotwórczy) — złożony proces powolnych przemian chemicznych i strukturalnych, jakim przy ograniczonej mineralizacji i humifikacji podlegają szczątki roślin bagiennych w warunkach nadmiernego uwilgotnienia i braku dostępu powietrza.

Produkty tego procesu tworzą organiczne złoża zwane torfem. Zależnie od składu chemicznego wód podtapiających (zalewających) torfowisko i od składu roślinności torfotwórczej powstaje wysokopopielny torf niski, średniopopielny torf przejściowy lub niskopopielny torf wysoki.

p/proces-torfienia.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)