Operacja

Operacją nazywamy część procesu technologicznego, wykonywaną bez przerw przez jednego robotnika lub brygadę na jednym miejscu pracy, przy produkcji jednego przedmiotu, np. ścinka drzewa, okrzesywanie.


Źródło: Laurow Z. „Pozyskiwanie drewna” Warszawa 1999

p/proces-technologiczny-operacje.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)