Proces technologiczny

Procesem technologicznym nazywamy szereg czynności wykonanych na przedmiocie pracy, których celem jest zmiana składu chemicznego, wymiarów, kształtu, montaż; celem tych czynności jest przygotowanie towaru rynkowego zgodnie z wymaganiami technicznymi. W przypadku pozyskiwania drewna rozpoczyna się on przygotowaniem stanowiska roboczego i kończy wyrobieniem drewna okrągłego, to jest nadaniem mu postaci czyniącej go towarem rynkowym.

Procesy produkcyjne mogą być proste lub złożone. Procesy proste, do których należy pozyskiwanie drewna, polegają na wytwarzaniu wyrobów prostych, wykonanych z jednego materiału przez poddanie go niewielkiej liczbie operacji. Procesy złożone obejmują procesy cząstkowe i procesy montażowe (np. produkcja pilarek).

W uproszczeniu przyjmuje się, że procesy produkcyjne składają się z operacji pomocniczych (przygotowawczych i zakończeniowych), z operacji technologicznych i operacji transportowych. Do procesów pomocniczych zaliczamy wszystkie czynności, których celem jest przygotowanie pozyskiwania (np. opracowanie planu cięć, szacunki brakarskie, zakup sprzętu i materiałów, serwis, ewidencja wytworzonego drewna okrągłego itp.).

Elementami składowymi procesów technologicznych są:


Źródło: Laurow Z. „Pozyskiwanie drewna” Warszawa 1999

p/proces-technologiczny.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)