Proces inicjalny gleby

Proces inicjalny to proces, który przy udziale pionierskich zbiorowisk organizmów (drobnoustroje, porosty, mchy itd.) powoduje powstawanie gleb prymitywnych, np. litosoli, regosoli.

p/proces-inicjalny.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)