Proces iłotwórczy gleby

Proces iłotwórczy (zglinianie) — to powstawanie z materiału skały macierzystej wtórnych minerałów wysokodyspersyjnych (m.in. iłowych), wskutek czego zmianom ulegają przede wszystkim fizyczne i fizykochemiczne właściwości gleby (uziarnienie, pojemność sorpcyjna itd.).

p/proces-ilotworczy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)