Proces ilimeryzacji gleby

Proces ilimeryzacji (lessiważ, przemywanie) - typowy dla gleb płowych proces przemywania, tj. przemieszczania przez przesiąkające wody opadowe cząstek ilastych w głąb profilu glebowego bez ich równoczesnego rozkładu chemicznego; cząstki te zostają osadzone w tzw. teksturalnym poziomie wmywania, dzięki czemu następuje spiaszczenie powierzchniowych poziomów, scementowanie (zestalenie) poziomów wmywania itd.

p/proces-ilimeryzacji.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)