Poziomy techniki pozyskiwania drewna - poziom robotyzacji

Najwyższy poziom techniki - robotyzacja - w warunkach leśnych dotychczas jest jedynie w sferze prób i rozważań teoretycznych. Prototypy maszyn są już opracowane, lecz brakuje ich dokładniejszych opisów w dostępnej literaturze.

Poziom ten charakteryzuje się używaniem tzw. „rozumnych maszyn”, wyposażonych w odpowiednio opracowane programy. Maszyny te pracują bez bezpośrednio nadzorującego je człowieka, nawet bez bezpośredniej korekty ich pracy. Nadzór odbywa się zwykle zdalnie za pomocą łączy telefonicznych, radiowych lub telewizyjnych. Ewentualna korekta pracy maszyny wymaga korekty programu lub usunięcia błędnych informacji („wirusa”) wprowadzonych wbrew woli autora programu zasadniczego.


Źródło: Laurow Z. „Pozyskiwanie drewna” Warszawa 1999

p/poziomy-techniki-pozyskiwania-drewna-poziom-robotyzacji.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)