Poziomy techniki pozyskiwania drewna - poziom ręczny

Z poziomem ręcznym mamy do czynienia wówczas, gdy człowiek w procesie produkcji wykorzystuje najprostsze narzędzia poruszane własnymi mięśniami, z wykorzystaniem siły mięśni zwierząt lub naturalnych sił przyrody, takich jak siła ciążenia.

Przykładem może być ścinka za pomocą piły ręcznej, okrzesywanie siekierą, zrywka konna lub ryzami i wywóz drewna sprzężajem konnym.


Źródło: Laurow Z. „Pozyskiwanie drewna” Warszawa 1999

p/poziomy-techniki-pozyskiwania-drewna-poziom-reczny.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)