Poziom techniki pozyskiwania drewna - poziom ręczno - maszynowy

O poziomie ręczno - maszynowym mówimy wówczas, gdy do napędu narzędzi używamy już silników napędzanych energią wytworzoną przez człowieka, ale w procesie produkcji człowiek musi włożyć jeszcze wiele wysiłku i z obrabianym przedmiotem ma jeszcze bezpośredni kontakt (dotyka go). Ten poziom występuje przy ścince i okrzesywaniu pilarką, zrywce ciągnikami za pomocą lin (nawet specjalistycznymi), ale tylko wówczas, gdy człowiek musi rękami zaczepiać linę na zrywanym drewnie.

Do tego poziomu należy również zaliczyć korowanie drewna na większości naszych składnic za pomocą korowarek VK, przy których drewno do korowania i po korowaniu przenosi się ręcznie.


Źródło: Laurow Z. „Pozyskiwanie drewna” Warszawa 1999

p/poziomy-techniki-pozyskiwania-drewna-poziom-reczno-maszynowy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)