Poziomy techniki pozyskiwania drewna - poziom maszynowy

Wyższym poziomem techniki jest poziom maszynowy. Przy tym poziomie techniki człowiek nie nosi już narzędzia czy obrabiarki, ale zwykle na niej siedzi i kieruje jej pracą.

Obrabiarka jest napędzana energią wytworzoną sztucznie, a człowiek nie dotyka ręką obrabianego przedmiotu. Z tym poziomem mamy do czynienia przy ścince za pomocą maszyny ścinkowo-układającej, zrywki ciągnikami chwytakowymi lub nasiębiernymi przy załadunku żurawiami oraz przy wywozie drewna samochodami.


Źródło: Laurow Z. „Pozyskiwanie drewna” Warszawa 1999

p/poziomy-techniki-pozyskiwania-drewna-poziom-maszynowy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)