Poziomy techniki pozyskiwania drewna

Pozyskiwanie drewna jest związane z użyciem różnych środków technicznych. Ten dział produkcji jest najbardziej uciążliwym ze wszystkich działów produkcji leśnej i z tego powodu rozwój środków produkcji był tu najintensywniejszy. Przy analizie procesu pozyskiwania drewna może mieć duże znaczenie wyodrębnienie poziomów rozwoju środków technicznych, zwanych w skrócie poziomami techniki. Przez to pojęcie rozumiemy sposób obróbki i kontaktowania się człowieka w procesie produkcji z obrabianym przedmiotem oraz sposób wykorzystania energii napędzającej narzędzia.

Istnieje obecnie kilka podziałów poziomów techniki; niektórzy autorzy wykorzystują ich nawet kilkanaście. Przy analizach procesów pozyskiwania drewna jest wystarczający podawany przez prof. E. Kamińskiego podział wyróżniający sześć poziomów:


Źródło: Laurow Z. „Pozyskiwanie drewna” Warszawa 1999

p/poziomy-techniki-pozyskiwania-drewna.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)