Potencjalna produkcyjność siedliska

Potencjalna produkcyjność siedliska (naturalne możliwości produkcyjne) – zdolność produkcyjna siedliska w stanie zbliżonym do naturalnego. W praktyce leśnej określana jest dla drzewostanów o składzie gatunkowym właściwym dla siedliskowego typu lasu, na podstawie przeciętnego rocznego przyrostu sumarycznej produkcji miąższości drzewostanu w całym okresie jego życia. Może być także wyrażana wielkością rocznej produkcji biomasy (nadziemnej i podziemnej).

p/potencjalna-produkcyjnosc-siedliska.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)