Porowatość gleby

Porowatością gleby nazywa się właściwość gleby polegającą na występowaniu wolnych przestworów między elementami stałej fazy gleby.

Wskaźnik porowatości wyraża się w procentach, stosunkiem objętości wolnych przestworów do całkowitej objętości danej bryły glebowej. Główny wpływ na wielkość tego wskaźnika ma struktura, mniejszy uziarnienie gleby.

Porowatość w glebach piaskowych waha się w granicach 35-50%, w glebach ukształtowanych z glin - 37-53%, a w glebach wytworzony z iłów - 40-56%.

p/porowatosc-gleby.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)