Podorywka

Jest to płytka orka o głębokości 6 — 8 cm. Po podorywce glebę należy bezzwłocznie zabronować. Odspojona wierzchnia warstwa gleby uniemożliwia podsiąkanie wody do powierzchni i tym samym hamuje jej parowanie. Woda podsiąkająca pod okrywą warstwy podoranej zapewnia jednak dobre warunki wilgotnościowe do skiełkowania nasion chwastów.

Najwłaściwsza jest podorywka wykonywana specjalnymi, wieloskibowymi pługami o małych korpusach z krótkimi cylindrycznymi odkładnicami. Na glebach lekkich i nie zaperzonych zamiast pługów odkładnicowych z dobrym skutkiem można stosować brony talerzowe.

Dla zwalczania perzu lub innych chwastów rozłogowych podorywkę wykonuje się głębiej — nieco poniżej zalegania rozłogów, a skiby wskazane jest sztorcować (niecałkowicie odwracać). Po podorywce gleby się nie bronuje, lecz pozostawia przez pewien okres bez wyrównywania, co przyspiesza przeschnięcie spulchnionej warstwy i ułatwia wydobycie rozłogów chwastów.

p/podorywka.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)