Podkrzewy

Podkrzewy (lub półkrzewy) mają tylko dolne części pędów zdrewniałe, natomiast górne nie drewnieją i pod koniec okresu wegetacyjnego obumierają, np. janowiec (Genista). Podkrzewy stanowią formy przejściowe od roślin zielnych do krzewów.

p/podkrzewy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)