Podgatunek

Podgatunek wykazuje oprócz charakterystycznych cech gatunku pewne swoiste cechy dziedziczne, odbiegające od cech typowej formy gatunkowej, które powstają pod wpływem szczególnych warunków życiowych na obszarze rozsiedlenia gatunku.

Podgatunek ma własny zasięg, który terytorialnie pokrywa się z zasięgiem danego gatunku lub zachowuje swoją odrębność. Nazwy podgatunków podaje się wraz z nazwą gatunku, np. Pinus montana MILL. ssp. mughus VIERH.

p/podgatunek.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)