Pochodzenie drzewostanu

Drzewostany mogą powstawać przez odnowienie naturalne (samosiew), lub z bardzo rozpowszechnionego w ostatnim stuleciu odnowienia sztucznego (przez siew lub sadzenie). Sztucznie odnowione drzewostany rozpoznaje się po regularnym rozmieszczeniu drzew i przez długie lata utrzymujących się rzędach a także równomiernym wzroście na całej powierzchni. Drzewostany pochodzące z samosiewu wykazują dużą różnorodność, dotyczy to silnego zróżnicowania zagęszczenia, wieku, wysokości i grubości drzew.

Rozpoznanie pochodzenia drzewostanu jest łatwe prawie wyłącznie w jego okresie młodocianym.

Niezależnie od pochodzenia z różnych sposobów odnowienia, drzewostan może być pochodzenia wegetatywnego (z odrośli), tworząc las niskopienny, lub generatywnego (z nasion), w wyniku czego powstaje las wysokopienny. Obie wymienione formy lasu mogą występować na tej samej powierzchni, tworząc tzw. las połączony.

p/pochodzenie-drzewostanu.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)