Płeć kwiatów

W kwiatach obupłciowych występują zarówno słupki, jak i pręciki, np. u jabłoni (Malus) i śliwy (Prunus). Kwiaty jednopłciowe (rozdzielnopłciowe) mają albo słupki, albo pręciki, mogą więc być słupkowe (żeńskie) lub pręcikowe (męskie), np. u wierzb (Salix), topól (Populus), brzóz (Betula).

Kwiaty płonne nie mają słupków ani pręcików, nie powstają więc z nich owoce ani nasiona, np. u odmiany płonnej kaliny koralowej (Viburnum opulus 'Roseum'), u odmiany wielkokwiatowej hortensji krzewiastej (Hydrangea arborescens 'Grandiflora').

Rośliny jednopienne mają kwiaty obupłciowe albo jednopłciowe, ale występujące na tym samym osobniku, np. brzozy (Betula), olsze (Alnus), leszczyny (Corylus), orzechy (Juglans).

Rośliny dwupienne mają kwiaty jednopłciowe, występujące na oddzielnych osobnikach. Mówimy wtedy o okazach żeńskich i męskich, np. wierzby (Salix), topole (Populus), rokitnik (Hippophae), kłęk kanadyjski (Gymnocladus dioicus).

U klonów i wiązów oprócz kwiatów obupłciowych występują także na tym samym osobniku kwiaty męskie; zjawisko takie nazywamy jednopiennością męską. U kasztanowca i trójigliczni występuje potrójna jednopienność; na jednym osobniku oprócz kwiatów obupłciowych są też kwiaty męskie, u których słupek jest organem szczątkowym, i kwiaty żeńskie, u których pręciki są utworami szczątkowymi. Wreszcie u jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior) widzimy tzw. trójpienność: występują tu osobniki o kwiatach wyłącznie żeńskich, osobniki o kwiatach wyłącznie męskich, a oprócz tego osobniki o kwiatach obupłciowych.

p/plec-kwiatow.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)