Pielęgnowanie siewek i sadzonek w szkółce

Aby stworzyć odpowiednie warunki przebycia pierwszej fazy wzrostu, należy położyć główny nacisk na zapewnienie kiełkującym nasionom odpowiedniej ilości wody, ciepła i powietrza. Przy uprawie w gruncie warunki te mogą ulegać znacznym wahaniom i zależą przede wszystkim od typu gleby, przebiegu pogody, stopnia zachwaszczenia itp.

Do najważniejszych zabiegów należy dostarczenie kiełkującym nasionom i siewkom odpowiedniej ilości wilgoci, ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem i wysuszającym działaniem wiatru oraz przed przymrozkami, a także utrzymywanie gleby w sprawności, niszczenie chwastów oraz przerzedzenia zbyt gęstych siewów.

Dobór zabiegów pielęgnacyjnych zależy głównie od wymagań poszczególnych gatunków oraz warunków glebowych i klimatycznych szkółki.

p/pielegnowanie-siewek-i-sadzonek-w-szkolce.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)