Pielęgnowanie gleby, szczepów i sadzonek

Przez pierwsze 3-4 lata po założeniu plantacji glebę należy utrzymywać w czarnym ugorze przez systematyczne talerzowanie, kultywatorowanie i bronowanie, przeprowadzane w sezonie wegetacyjnym co najmniej 5-krotnie. Placówki o wymiarach 1 x 1 m wokół szyj korzeniowych należy odchwaszczać i spulchniać ręcznie nie powodując zagłębień i odsłaniania korzeni.

Wczesną wiosną w 4 lub 5 roku należy glebę dokładnie wyrównać, wysiać mieszankę traw szlachetnych i uwałować. W następnych latach trawę należy kosić kilka razy w roku i sprzątać lub roztrząsać na całej powierzchni, aby nie ułatwiać rozwoju gryzoniom, które mogą ogryzać korę na szczepach (sadzonkach). Nawożenie gleby w plantacji może być potrzebne dopiero w okresie obradzania drzew. Nawożenie powinno być prowadzone zgodnie z wynikami okresowych badań glebowych.

Pielęgnowanie szczepów (sadzonek) polega na usuwaniu z podkładki w pierwszych 2-3 latach po jej wysadzeniu odbitek wyrastających poniżej miejsca szczepienia, ewentualnym usunięciu pędów najwyższego okółka, aby ułatwić pielęgnowanie gleby na placówkach, oraz stałej kontroli poprawności przywiązywania szczepów lub drzewek. Gdy w plantacyjnej uprawie nasiennej drzewka osiągną wysokość około 3 m, podkrzesuje się dolne gałęzie do wysokości 50 cm, aby ułatwić pielęgnowanie gleby w placówkach. Innych zabiegów nie przeprowadza się aby nie wpływać na swobodny rozwój drzewek.

p/pielegnowanie-gleby-szczepow-i-sadzonek-na-plantacji-nasiennej-i-plantacyjnej-uprawie-nasiennej.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)